These were hobbyist bred and raised right here in the USA by Kent Katz. Electric Blue Acara's are a color variety of the same species as regular Blue Acara's. Akvaryum hobisine yeni baþlayacaksanýz veya hobiyi tanýmak istiyorsanýz Hobiye Baþlangýç sekmesini, Ürünler bölümünde akvaryum piyasasýnda olan ürünlerin özelliklerine bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz. Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya Tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz. Foruma fotoðraf eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok özelliðini buraya týklayarak öðrenebilirsiniz. Hobiye baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz Akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz. The Blue Acara is a South American cichlid with a comparatively peaceful temperament, at least when not protecting offspring. ''Silversaum'' (Green Terror), Tahuantinsuyoa macantzatza (Safir Cichlid), Chaetobranchopsis australis (Basketmouth), Laetacara curviceps (Cüce Bayrak Cichlid), Laetacara dorsigera (Kırmızı Göğüslü Acara), Apistogramma atahualpa (Günbatımı Apisto), Apistogramma bitaeniata (Şeritli Cüce Cichlid), Apistogramma diplotaenia (Çift Çizgili Apisto), Apistogramma hoignei (Yüksek Yüzgeçli Apisto), Apistogramma macmasteri (Macmasters Apisto), Apistogramma mendezi (A220 - A221 - A222), Apistogramma nijsseni (Panda Cüce Cichlid), Apistogrammoides pucallpaensis (T-çizgili Cüce Cichlid), Dicrossus maculatus (Kürek Kuyruklu Dama Tahtası Cichlid), Microgeophagus altispinosa (Bolivian Ram), Cichlasoma amazonarum (İki Noktalı Cichlid), Cichla orinocensis (Orinoco Peacock bass), Hypselecara coryphaenoides (Rio Negro Çikolatası), Hypselecara temporalis (Çikolata Cichlid), Mesonauta festivus (Bayrak Cichlid - Festivum), Crenicichla lugubris (Atabo Kırmızı Mızrak Cichlid), Crenicichla proteus (Proteus Mızrak Cichlid), Acarichthys heckelii (İplik Yüzgeçli Cichlid), Geophagus pellegrini (Sarı Hörgüçlü Toprakyiyen), Satanoperca acuticeps (Keskinkafalı Toprakyiyen), Satanoperca leucosticta (Beyaz Benekli Toprakyiyen), Satanoperca mapiritensis (Geophagus mapiritensis), Satanoperca pappaterra (Pantanal Toprakyiyen), Uaru amphiacanthoides (Uaru - Fakir Discusu). Sitemizde forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur. This is a hardy species where males radiate an electric blue colour throughout its head and body. Akvaryum kültürü bölümünde akvaryum hobisi ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaþabilirsiniz. Hangi filtre tipini almalýyým, filtrede hangi malzemeleri kullanmalýyým, kaç balýk besleyebilirim, ne kadar yem atmalýyým gibi temel sorularýn cevaplandýðý Akvaryum Serüvenine Ýlk Adým makalesine göz atmanýzý öneririz. Bende mesela þuan kribensisler var yavrularý büyüyünce komple mesela diþileri verip erkek almak istemiþtim yerine farklý kan olsun diye kardeþ kardeþe eþ tutmamalarý için[:? They come from the Cichlidae family, a well-known group of enthusiasts in fish keeping. Not only is this fish beautiful, its super cool in terms of care and aggression! By Tomh, 4 years ago on Classifieds. Electric Blue Acara. Blue acara balığının akvaryumda üretimi mümkündür. Ani ýþýk görmeleri yada akvaryum yakýnýnda ani hareket görmeleri durumunda kendilerini deli gibi biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli. Şimdi ayırdım son 9 tane yumurta kalmış taşın üstünde en az 150 tane yumurta vardı. Düz yüzeylere yumurta bırakarak ürer. Sorularýnýzý üye olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz. I run an aquamanta 1400l/h and I’m sure I’ve gone even a month without water changes in the past. Also, their electric color stands out against other freshwater fish. Forumlarda ve makalelerde geçen, hobi ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz. Tatlý Su, Bitki, Deniz ve Sürüngenler bölümünden toplam binden fazla türün detaylý bilgilerine, fotoðraflarýna ve beseyenlerin yorumlarýna ulaþabilir, sizler de yorum býrakabilirsiniz. The fish inhabits in Central and South America: Columbia, Venezuela, Trinidad. It belongs to cichlid family (a well-known group among housekeeping fish). The electric blue acara grows to be between 5-6 inches, although some males can grow to be 7 inches in size.The males are generally larger and more colorful than females. Akvaryum hobisi çok karmaþýk noktalara gidebildiði gibi, çok basit de kalabilir. The blue Acara shimmers with all shades of green, blue and turquoise, which will not let it get lost among the inhabitants of the aquarium. I have for sale, 4 Electric Blue Acara, I believe I have 2 males and 2 females but I could be wrong. * Bu bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki "Yönlendirici " tuþuna týklayabilirsiniz. Bu balýklarý bizim bir arkadaþ rivilatusla çiftleþtirmiþti; ama siz sakýn denemeyin. Bunun için sitemizin seri ilanlar bölümü mevcuttur. It is widely bred in captivity so you can obtain specimens that are already used to life in aquaria and haven’t been subjected to any catching stress. Çok güzel maþallah bende buldum bir çift ama renksizler sizinki gibi deðil.Acaba akvaryum uygun olur mu bir çift için?Yavru alabilir miyim? Blue Akara oldukça hızlı büyüyen bir balık. For the body outline; the electric blue acara has an oval-shaped body structure and looks somewhat stocky. Oldukça güzel ve atik bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý onlara göre daha küçük ve uysal denebilir.